Torakka

   Russakka (Blatta germanica)

Yleisin asunnoissa esiintyvä torakkalaji on russakka eli saksan torakka. Sillä on hartiakilvessään kaksi mustaa juovaa. Harmittoman metsätorakan hartiakilpi on yhteneväisen tumma. Metsätorakkaa ei tarvitse torjua. Asuntoon levinneiden torakoiden torjunta ei onnistu kotikonstein. Hyönteismyrkyt eivät hävitä koko kantaa ja ne haittaavat torjuntaa. Tuholaistorjunta Jesurun torjuu torakat oikeaoppisesti, varmasti, nopeasti ja edullisesti. Torjunnan aikana asukkaat voivat olla paikalla.

   Metsätorakka